کتاب - آشنایی با روش های عددی در حل مسائل ریاضی| ویکی پدیا فارسی

کتاب - آشنایی با روش های عددی در حل مسائل ریاضی

آشنایی با روش های عددی در حل مسائل ریاضی

در این کتاب درباره ی مفاهیم اولیه در آنالیز عددی، حل عددی معادله f(x) = 0 ، حل عددی انتگرال معین ...............

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا ستاندن کالا بر روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.


کتاب فروشی