متن های حقوقی به زبان ساده (بخش حقوق قراردادها و حقوق جزا) به همراه واژه های بایسته حقوقی| ویکی پدیا فارسی

متن های حقوقی به زبان ساده (بخش حقوق قراردادها و حقوق جزا) به همراه واژه های بایسته حقوقی

متن های حقوقی به زبان ساده

(بخش حقوق قراردادها و حقوق جزا)

به همراه واژه های بایسته حقوقی

کتاب پیش رو از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول و دوم این کتاب مختص به ......

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا ستاندن کالا بر روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.


کتاب فروشی