کتاب - لگاریتم و توابع لگاریتمی و نمایی| ویکی پدیا فارسی

کتاب - لگاریتم و توابع لگاریتمی و نمایی

لگاریتم و توابع لگاریتمی و نمایی

در این کتاب درباره ی لگاریتم (تابع لگاریتمی ( تعریف لگاریتم و فرمول های آن، نامساوی های لگاریتمی، ........

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا ستاندن کالا بر روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.


کتاب فروشی