کتاب - نابرابریها و نامعادله ها| ویکی پدیا فارسی

کتاب - نابرابریها و نامعادله ها

نابرابریها و نامعادله ها

در این کتاب درباره ی تعیین علامت عبارت های جبری (تعیین علامت دو جمله ای درجه اول، تعیین علامت عبارت |ax+b| ، تعیین علامت عبارت های شامل عامل های درجه اول، ..............

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا ستاندن کالا بر روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.


کتاب فروشی