کتاب - ماتریس و دستگاه های معادلات خطی| ویکی پدیا فارسی

کتاب - ماتریس و دستگاه های معادلات خطی

ماتریس و دستگاه های معادلات خطی

در این کتاب درباره ی ماتریس (مقدمات) (ماتریس های خاص، جمع ماتریس ها، ضرب عدد در یک ماتریس، ضرب ماتریس ها، ....

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا ستاندن کالا بر روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.


کتاب فروشی