خوشونتازکجانشات می گیرد| ویکی پدیا فارسی

اشعار مذهبی  

#حضرت_علی_اصغر_علیه_السلام نیزه ای از گلوی یك غنچهاز سه جا انشعاب مي گيرداز یكی خون و از یكی شیر واز یكی سهم آب مي گيردمادر آفتابگردانهابه اهالی آسمان مي گفت :بنگرید آه ؛ روی دست پدرغنچه ای آفتاب مي گيردتشنه لب نیست ، او خودش دریاستكودك آب و باد و باران استاو نه اینكه به خیمه غش كردهتشنگی را به خواب مي گيردتا كه تیر ((  سه پر )) به طفل رسیددست و پایی زد و به رقص آمدمثل رقصِ ميانه ی  ميدانبه خودش پیچ و تاب مي گيردتیر را از گلوی بی آبشتا خداوند آ

ادامه مطلب  

چگونه یکدیگر را بشناسیم  

✍کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ
             * *فیلسوف است**
 
کسی که راست و دروغ برای او یکی است،
              * *چاپلوس است**
 
کسی که پول مي گيرد تا دروغ بگوید
                  * *دلال است**
 
کسی که دروغ مي گوید تا پول بگيرد،
                     * *گدا است**
 
کسی که پول مي گيرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد
                   * *قاضی است**
 
کسی که پول مي گيرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد
                    * *وکیل است**
 
کسی که جز راست چیزی نمي گوید
     

ادامه مطلب  

سکوت...دوربین...حرکت  

درک یک انسان ناشنوا از جهان چه قدر,چند درصد با بقیه فرق مى کند؟
زندگى با حذف صدا چه قدر عوض مى شود؟
براى او همه چیز در سکوت شکل مى گيرد,درست مثل دوربین عکاسى .بى شک با حذف صدا همه چیز عوض مى شود و عکس دقیقا همين کار را مى کند.
یک عکس ساکت ,فقط شکلى از اشکال جهان را به ما نشان مى دهد,شکلى که نه تنها ما را مجبور به باور مى کند،
بلکه ما را با موقعیت جدیدى از جهان روبه رو خواهد کرد که در سکوت شکل مى گيرد.
کتاب: لذتى که حرفش بود.#پیمان_هوشمندزاده

ادامه مطلب  

فالگير كوچولوي متقلب عزيزم  

ته فنجان را مي گيرد سمتم كه: یك خبر خوب ته فنجانت هست، یك كم فنجان را مي چرخاند، چشم ها را تنگ مي كند و اضافه مي كند: حوالی همين چهارشنبه فكر مي كنم. مي خندم. اخم مي كند مثلاً كه یعنی فال گرفتنش جدی است. مثل این است كه من بخواهم بگویم از تعمير ماشین سر در مي آورم، همينقدر بی ربط. خودش را عقب مي كشد، پایه های چوبی صندلی قرچ قرچ مي كنند. آرنج ها را گذاشته روی ميز و نیم تنه ی ظریفش را سمتم كشیده: همين چهارشنبه بعد از ظهر مي خواستم دعوتت كنم به شام، چه تص

ادامه مطلب  

دروغ...  

دروغ...کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ "فیلسوف" است.-کسی که راست و دروغ برای او یکی است، "چاپلوس" است.-کسی که پول مي گيرد تا دروغ بگوید، "دلال" است.-کسی که دروغ مي گوید تا پول بگيرد، "گدا" است.-کسی که پول مي گيرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد، "قاضی" است.-کسی که پول مي گيرد تا راست و دروغ را بهتر نمایان سازد، "وکیل" است.-کسی که با دروغ غریبه است و جز راست چیزی نمي گوید، "بچه" است.-کسی که به خودش هم دروغ مي گوید، "متکبر" است.-کسی که حتی دروغ خودش را باور مي کن

ادامه مطلب  

دل شکسته!!  

به نام خدا
شکسته دل ز دست غم، اگر فانوس مي گيرد
سحر خاکستر از بال وپر ققنوس مي گيرد
چکاوک باز کن آغوش،منم آن ساحل تنها
که دل؛ از دامن دریادلان، مأیوس مي گيرد
خوش آن عنبر سرشت دل پریوش حور در جنت
ميان این همه غلمان، مرا مأنوس مي گيرد
دخیلی بسته در غربت ، دلم در پای دامانت
چو ترسا در کلیسا، حاجت از ناقوس مي گيرد
چنان جوشیدم از برکه، کنار تاک انگوری
چو دریائی، که راهش را به اقیانوس مي گيرد
در آن منظومهٔ عشرت، ثریا عشوه ای بانو
سراپای وجودم را، فلک

ادامه مطلب  

دل شکسته!!  

به نام خدا
شکسته دل ز دست غم، اگر فانوس مي گيرد
سحر خاکستر از بال وپر ققنوس مي گيرد
چکاوک باز کن آغوش،منم آن ساحل تنها
که دل؛ از دامن دریادلان، مأیوس مي گيرد
خوش آن عنبر سرشت دل پریوش حور در جنت
ميان این همه غلمان، مرا مأنوس مي گيرد
دخیلی بسته در غربت ، دلم در پای دامانت
چو ترسا در کلیسا، حاجت از ناقوس مي گيرد
چنان جوشیدم از برکه، کنار تاک انگوری
چو دریائی، که راهش را به اقیانوس مي گيرد
در آن منظومهٔ عشرت، ثریا عشوه ای بانو
سراپای وجودم را، فلک

ادامه مطلب  

سکوت آب  

قرار باتو  بودن باز ز چشمم خواب مي گيرد
و اوج این صدا را باز سکوت آب مي گيرد
صدای بغض ماهی گیر ز ساحل سر نمي گيرد
چو ماهی را از این دریا از این غلاب مي گيرد
قرار باتو بودن باز ز چشمم نور مي گيرد
در این خوابی که مي بینم مگر مهتاب مي گيرد
چو دریایی که خواب از صخره مي گيرد
در این خوابی که مي بینم کسی بی تاب مي ميرد
یقین دارم کسی نقشی درون قاب مي گيرد
که این گونه پس از دیدن در این مرداب مي ميرد!...Hich
7/4/1394

ادامه مطلب  

قسمت هاي مختلف درب  

قسمت های مختلف درب
عبارتند از :
1- نکه در: قسمتی كه درون چهار چوب قرار مي گيرد .
2- قاب : همان چهار چوب در .
3- آستانه : قسمت پتیینی قاب در.
4- كتیبه : قسمتی از در یا پنجره كه در قسمت بالایی در مانند شكل مقابل قرار مي گيرد و ممكن است بازشو ثابت باشد .
5- وادار : تقسیم كننده لنگه در به دو یا چند قسمت .
6- بائو : واردار عمودی طرفین در یا پنجره كه قفل و لولا نیز به آن متصل و یا درون آن قرار مي گيرد را بائو مي گویند.
7- قیدهای فوقانی و تحتانی : وادارهای بالا وپایین .
8-

ادامه مطلب  

پيام رمضاني12  

پیام رمضانی12- تلاوت قرآنرسول الله (ص) : اصول كافی 2/ 610  خانه های خود را با تلاوت قرآن نورانی كنید . رسول الله (ص): ارشاد القلوب /  78  براستی این قلبها زنگار مي گيرد، همان طور كه آهن زنگار مي گيرد، جلای قلب ها قرائت قرآن است.                                                            امام صادق (ع) :  اصول كافی 2/ 613

ادامه مطلب  

 

دلتنگی های آدمي را باد ترانه ای مي خواند، رویایش را آسمان پر ستاره نادیده مي گيرد، و هر دانۀ برفی به اشكی نریخته مي ماند. سكوت سرشار از سخنان ناگفته است از حرکات ناکرده اعتراف به عشق های نهان و شگفتی های بر زبان نیامده. در این سكوت حقیقت ما نهفته است حقیقت تو و من.
 
برای تو و خویش چشمانی آرزو مي آنم که چراغ ها و نشانه ها را در ظلمات مان ببیند گوشی که صداها و شناسه ها را در بیهوشی مان بشنود برای تو و خویش، روحی که این همه را در خود گيرد و بپذیرد و ز

ادامه مطلب  

توسعه از دیدگاه اسلام  

توسعه از دیدگاه اسلام  اسلام به طور عميقی دلمشغول توسعه اقتصادی است، ولی این موضوع را به عنوان بخش مهمي از یک مسئله گسترده تر، یعنی توسعه انسان، در نظر مي گيرد. عملکرد اولیه اسلام، هدایت توسعه بشر در مسیری صحیح و جهتی مشروع است. اسلام به تمامي ابعاد توسعه اقتصادی مي پردازد ولی هميشه آن را در «ار «وب توسعه همه جانبه انسان در نظر مي گيرد و هرگز به توسعه اقتصادی، خارج از این دیدگاه نمي پردازد. به همين دلیل است که اسلام، حتی در بخش اقتصادی، تمرکز

ادامه مطلب  

قدم بر نگاه  

قدم بر نگاه بی باوری گذاشت و با سه خط شِكوِه بر پیشانی وارد شد.
لب مي گزید و آه و ناله به قفس سینه گِره مي زد
سلامي را كه از مادرش به عاریه گرفته بود ، آهسته فرستاد اما رفت و افتاد پشت یقه پیرمردی با كلاه نمدی
پاهایش مثل تنه ی درخت در زمين ریشه داشت، اما دستهایش هنوز سبز مانده بود
اگر شكوفه های بهاری اش را تند باد حادثه تازیانه زده اما در اندام واره های
بودنش اشك همچنان جاری مانده است. كم كم موم دنیا در اعجاز حكمت زندگی و گرمای
عشقی رو به فور

ادامه مطلب  

خواندن برای کودکان م  

وقتی کسی چیزی یاد ميگيرد، دوست دارد توانایی‌اش را در آن زمينه به دیگران نشان دهد، اگر مورد تشویق آن ها قرار گيرد، از این کار احساسی شبیه غرور به او دست مي‌دهد و اعتماد به نفس دلگرم کننده‌ای سراسر  وجودش را فرا ميگيرد.  

ادامه مطلب  

بيست و دوم. خرداد..  

در کوچه باد مي آید..
و من مشت مشت آلبالو را مي خورم و فکر مي کنم  به...
به دلایل مسخره و واهی صاحبکار .کار بعداز ظهرم کنسل شد.و در پی کاری
درست و درمانم...کاری که ثبات و آرامش و شرایط خوب داشته باشد...
علیرغم آفتاب داغ بعد از ظهر ..باد سر کشانه شاخ و برگ بی حال درخت 
های روبه روی خانه را تکان ميدّهد و من فکر مي کنم علیرغم قوی بودن 
ظاهری چه فشار روحی زیادی را متحمل شده ام ...
احساسات ضد و نقیض و جنگی سرد که به خاطر دوست در درونم 
مثل آتش زیر خاکستر است توا

ادامه مطلب  

آينده نگري هايم !  

این قانون خانواده است كه هیچكس غیر از اعضایش نباید از این راز سر به مهر هشت ، نه ساله باخبر شود. عضو جدید خانواده هم مستثنا نیست. تو نگفته ای چون اصلا دوست نداری به كسی خبر دهی . خبر قشنگی نیست . هنوز مردم ظرفیتش و از همه مهمتر اطلاعاتش را ندارند. ولی عضو جدید خانواده رشته و كارش زیر شاخه های پزشكی است . ولی شنیده ای كه او هم ناراحت شده و غصه خورده . اصلا هم عجیب نیست عادت كرده ای به این یكّه خوردن ها. ولی پیشنهاد های خوبی دارد . تماس مي گيرد و پیشنها

ادامه مطلب  

کاش خودتان را از دست خودتان نجات بدهند !  

دل آدم از تشییع غریبانه ی سربازهای لب مرزی که "شهید" شده اند مي گيرد
دل آدم از دیدن چشم های مادری که حق شنیدن صدای بچه هایش را ندارد مي گيرد
دل آدم از کارهای خودخواهانه و ظالمانه تان مي گيرد !
و کاش کسی جای مُهر های گلی که به خدا قسم لیاقت سر گذاشتن رویشان را ندارید ، گلوله نثار پیشانی تان بکند .

ادامه مطلب  

راهپیمایی_عبادت_ فلسطین  

«ولایَطؤون مَوطئاً یَغیظُ الكفّار... الاّ كُتب لهم به عَملٌ صالح»(سوره توبه، آیه 120)
 
 هیچ حركت دسته جمعى كه كفّار را عصبانى كند، صورت نمى‏گيرد مگر این كه براى آن، پاداش عمل صالح ثبت مى‏شود. 
 
آرى، راهپیمایى‏ هایى كه دشمنان اسلام و مسلمين را عصبانى كند، عمل صالح است. 
��
 
این راهپیمایى ‏ها (بخصوص آنگاه كه از طریق وسایل ارتباطى و ماهواره‏ها منعكس ميشود) اگر براى اهداف مقدسى صورت گيرد، نوعى حضور در صحنه، عبادت دسته جمعى و امر به معروف و ن

ادامه مطلب  

ربات تلگرام سفیر اهدای عضو  

ربات تلگرام "سفیر اهدای عضو" برای استفاده راحت تر و سریع تر كاربران در دسترس عموم قرار مى گيرد.

ادامه مطلب  

تنها  

در حقیقت  آدم ها  هیچكس را ندارند  این را  آدم روزهای جمعه  از جاهای خالی آنهایی كه باید باشند  و نیستند  ميفهمد.  فكر كن  به اینكه گاهی  چه سخت است  مثل یك زنده راه بروی  در جایی كه قلبت را جا گذاشته ای در جایی كه جانت را مي گيرد.

ادامه مطلب  

 

استاندار مازندران:ارائه تسهیلات به تولیدكنندگان برای رونق تولید و كم كردن دغدغه اشتغال در دستور كار مسئولان قرار گيردبهشهر- استاندار مازندران گفت: ارائه تسهیلات به تولیدكنندگان برای رونق تولید و كم كردن دغدغه اشتغال در دستور كار مسئولان قرار گيرد.به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار، امروز در جلسه رفع موانع تولید شرق استان مازندران افزود: تولیدكنندگان از جمله نیروهای مهم بریا ایجاد اشتغال در جامعه هستند كه باید با حمایت از انان، شرای

ادامه مطلب  

مرحلة بيان مدل:  

مدل معادلات ساختاری با بیان مدلی که مي‌خواهد تخمين زده شود؛ شروع مي‌شود. در ساده‌ترین سطح مدل، یک عبارت آماری دربارة روابط ميان متغیرها است. این مدلها در زمينه رویکردهای مختلف تحلیلی، اَشکال مختلفی به خود مي‌گیرند. برای مثال یک مدل در زمينه همبستگی عموماً روابط غیر جهت‌داری را (دوطرفه) بین دو متغیر نشان مي‌دهد. در حالی که رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس مدلهایی را با روابط جهت‌دار بین متغیرها نشان مي‌دهد. این مرحله یکی از مهمترین مراح

ادامه مطلب  

تاثير جنگل ها و چراګاه در مبارزه با فرسايش و حفظ و توليد خاك  

تاثیر جنگل ها و چراګاه در مبارزه با فرسایش و حفظ و تولید خاكعمل فرسایش بیشتر به وسیله آب و باد صورت مي گيرد. بادهای مداوم در اثر ایجاد اختلالاتی در زندگی گیاه و تبخیر رطوبت زمين كه منجر به خشكی بیش از حد خاك مي گردند، سبب مي شوند كه تجدید حیات نباتات متوقف و یا به كندی صورت گيرد و با كم شدن پوشش گیاهی عمل فرسایش آغاز شود. اگر انسان هم با بهره برداری بی رویه از بین رفتن گیاهان را ناخواسته تسریع نماید آنگاه مراكز مهم زراعتی و صنعتی و مسكونی در معر

ادامه مطلب  

 

 
توى یك دكلمه ى كُردى از دلتنگى ماهى اى در دریاهاى دورِ بى پى مى گوید. معنى نزدیكش در مغزم مى لولد.. دلم آتش مى گيرد
دلم مى خواهد تمام دریاها را، تمام دریاهاى دور بى پى را دست و پا بزنم، پیدایش كنم و تمام دلتنگى و بى كسى اش را به جان بخرم
 

ادامه مطلب  

باز منِ قلم به دست  

باز منِ قلم به دست وسكوت و غم و هجوم سرسام آور خیالات پوچ و واهی !
 
باز من و دلتنگی و دلتنگی و دلتنگی و دلتنگی...
 
وای كه چقدر عاجزم از توصیف این حالت كه برمن ولحظه هایم وحشیانه ميگذرد!
 
گاهی دراین تنگنای خفقان آور و هولناك وتنگ وتاریك به فغان مي آیم ودلم هوس پروازی ميكند پروانه وار، آرام و بی صدا و خاموش!!!
 
روحم راصدا ميزنم و دستش را ميگیرم و بانوازشهای مهربانانه و التماسهای كودكانه و غمزه های وكرشمه ها وهای و هوی و بگیر و ببند، ميبرمش به خلو

ادامه مطلب  

مفهوم اقتصاد روستایی  

اقتصاد روستائى یک سلسله فعالیت‌هاى اقتصادى است که در محیط ده انجام مى‌شود، بنابراین هر فعالیتى که در محیط روستا انجام شده که روستائى از آن متمتع گردد در حیطه اقتصاد روستائى قرار مى‌گيرد، چون اغلب روستاها از دیرگاه محل تولید محصولات کشاورزی بوده‌اند، بنابراین درصد بالائى از معیشت روستائیان در رابطه با بهره‌کشى از زمين قرار دارد. بدین جهت به‌علت وجود وجوه اشتراک اقتصاد روستائى و اقتصاد کشاورزى گاهى این دو واژه به‌جاى یکدیگر به‌کار ب

ادامه مطلب  

آدم ها و ميوه هاي فصلي  

آدم های فصلی مانند ميوه های نو برانه ی فصلی ، سردی مي آورند و دردِ دلمردگی از 
 
حضورشان با چای و نبات شیراز هم التیام نمي گيرد 
 
فصل ها نعمت اند نه خصلت ، باید مراقب سلامتی خود باشیم 
 
آدم های حالی به حالی برای احوال ما خوب نیستند ... علیرضا 

ادامه مطلب  

چرا باید برای نماز خواندن وضو بگیریم ؟  

 
اگر کسی تازه از حمام آمده باشه و تميز باشه چرا باید برای
نماز خواندن وضو بگیره؟پاسخ:وضو و غسل تنها فائده بهداشتی ندارد تا با وجود
استحمام نیازی به آن نباشد، بلكه علاوه بر آثار بهداشتی، اثر تربیتی دارند، زیرا
وضو و غسل باید به قصد قربت و برای خدا انجام گيرد. از این رو جزء عبادات به شمار
مي‏رود. كسی كه به حمام رفته، باز وضو ميگيرد تا با این كار به خدا تقرب پیدا
كند. با وضو یا غسل مرابت انقیاد و بندگی افراد آشكار مي‏گردد. كسی كه وضو یا غسل
م

ادامه مطلب  

"خودم را به خدا سپردم" حرف غلطی است!  

گاهی من دیدم  عده‌ای اشتباه مي‌کنند و خیال مي‌کنند
کافی است که بگویند:«خودم را به خدا سپردم.»
صریح مي‌گویم: این حرف، غلط است!
معارف ما، حتّی عقل ما مي‌گوید:
خودت باید کار کنی! خودت باید خودت را بسازی!
این فشار و سختی دارد،ولی گریزی از آن نیست.
راه بیفت!
نشسته‌ای،بعد مي‌خواهی خدا بیاید تو را بلند کند و تا مقصد ببرد؟!
از این خبرها نیست؛ بلند شو و راه بیفت! خدا هم دستت را ميگيرد.
وقتی او مي‌بیند  که تو واقعاً مي‌خواهی به حق برسی،کمکت مي

ادامه مطلب  

شفق  

سپیده‌دم که صبا بوی لطف جان گيرد

چمن ز لطف هوا نکته برجنان گيرد


هوا ز نکهت گل در چمن تتق بندد

افق ز عکس شفق رنگ گلستان گيرد


نوای چنگ بدانسان زند صلای صبوح

که پیر صومعه راه در مغان گيرد


نکال شب که کند در قدح سیاهی مشک

در او شرار چراغ سحرگهان گيرد


شه سپهر چو زرین سپر کشد در روی

به تیغ صبح و عمود افق جهان گيرد

ادامه مطلب  

تولیمو  

یدا نکردهاید آنقدر ادامه ميدهید تا اینکه مطمئن شوید آنها را بخوبی یاد گرفتهاید. سعی کنید حتماً یک دفتر لغت مناسب تهیه کنید و هر موقع که به لغت جدیدی ببخش (Part A) شامل مکالمه‌هایی کوتاه مي‌باشد که بین دو نفر صورت ميگيرد و پس از پایان هر مکالمه پرسشی مبنی بر اینکه چه چیزی بین این دو نفر رد و بدل شده

ادامه مطلب  

یاامام رضا  

مولای من! تو را امام غریب مي*نامند، مي*دانم بد ميزبانی بودند و در مهمان*نوازی وفا نكردند. 
 
مولای من! بعد از گذشت روزگار، حال تو ميزبان ما هستی؛ تو ميزبان گریه*ها و نیازها؛ غم*ها و دلتنگی*های ما 
 
هستی. 
تو كه غریبی را احساس كرده*ای! حال غریبه*ها به آستان كرم تو چشم دوخته*اند و به دستان پر مهرت توسل 
 
كرده*اند. 
مولای من! مي*خواهم از زائرانی بگویم كه جاده به جاده و شهر به شهر گذشته*اند تا نفسی مهمان شوند و از مي 
 
عشق تو بنوشند. 
مولای من! مي*خواه

ادامه مطلب  

لوله تک لایه پاورپایپ  

لوله تک لایه پاورپایپ

مزایا:
بسیار مقاوم و انعطاف پذیر مي باشد.
رسوب نمي گيرد ، جرم نمي گيرد ، جلبك نمي زند و كاملاً بهداشتی است.
اكسید نمي شود.(نمي پوسد و زنگ نمي زند)
 عمر مفید بسیار طولانی دارد. (نیم قرن)
  به دلیل عدم ناهمواری سطح داخلی افت فشار ندارد.
 نصب آن بسیار راحت و سریع است و نیاز به پرایمری ، چسب و خمير و كنف ندارد .
 نمای روكار زیبا و توكار مطمئن دارد.
  عدم ایجاد صدای ناشی از ارتعاشات .

فقط با یك جعبه ابزار خیلی سریع و آسان نصب مي شود .

ادامه مطلب  

مقايسه_كودكان  

 
هرگز  توانایی ها و ناتوانی های كودكی را با كودك دیگر مقایسه نكنید.زیرا مجموعه عواملی كه موجب شكل گیری رفتار یك كودك مي شود با كودك دیگر متفاوت است⛔️ به مادران و پدران توصیه مي شود كه حتی كودك را با خواهر یا برادر، پسر خاله ، پسر عمه ، دختر خاله ، دختر عمه یا دوستانش مقایسه نكنید. ⭕️كودك غرور خاصی دارد و نزد همسالان و كودكان دیگر آبرو و احترام ویژه ای دارد. ⭕️وقتی شما كودكی را با كودك دیگر مقایسه مي كنید (به طور معمول مقایسه بر اساس ناتوانی

ادامه مطلب  

آموزش نت خوانی  

 
 الفبای موسیقی نت مي باشد  
 
تعریف نت : علامتی است كه بوسیله آن صداهای موسیقایی نوشته شده ، سپس خوانده و اجرا مي شود.
 
  برای بیان نت دو نظام وجود دارد
 
 نظام هجایی Do Re Mi Fa Sol La Si
 نظام الفبایی C D E F G A B سی لا سل فا مي ر دو
 
 
 
 
خطوط حامل : پنج خط موازی و با فاصله معین و یكسان نسبت به هم مي با شد كه نت ها بر روی خطوط و ما بین خطوط قرار مي گیرند و خطوط حامل را از پایین به بالا مي شماریم.
 
خطوط حامل
 
درحالت كلی نت ها به چهار صورت بر روی خطوط حامل قرا

ادامه مطلب  

تغذيه ماهيان پرورشي  

تغذیه ماهیان پرورشیآماده سازی استخرهای پرورشی مطابق آنچه درفصل پنجم گفته شد، قبل از رها سازی بچه ماهیان ضروری است. معمولا در روزهای اول رهاسازی بچه ماهیها نیازی به كود دهی غذادهی نیست، چرا كه بچه ماهیها از غذای طبیعی موجود در استخرها كه قبل تامين شده است،استفاده مي كنند.
در این خصوص كپور نقره ای از زی شناوران گیاهی، كپور سر گنده از زی شناوران جانوری، آمور از گیاهان عالی موجود در استخر وكپور معمولی از موجودات بستر استخرها تغذیه ميكند.اضافه

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1